Om snabbläsning

Snabbläsning framsida

Hur snabbt läser du?

Hur skulle ditt liv påverkas om du kunde läsa dubbelt så fort?

Boken Snabbläsning lär dig att läsa effektivare och snabbare. Snabbläsning ger dig frihet. Läs mer eller ägna tiden åt annat. Alla som kan läsa kan lära sig snabbläsning.

I boken Snabbläsning – vägen till effektivare läsning – får du lära dig vad som påverkar din läshastighet och vad du kan göra föra att höja din läshastighet.