Snabbläsning – innehållsförteckning

Här är innehållsförteckningen i boken Snabbläsning:

Förord

Om boken
– Så här kan du använda boken
– Detta får du lära dig
– Bokens innehåll

1. Varför snabbläsning?

2. Vad är snabbläsning?

3. Varför fungerar snabbläsning?

4. Problem med vanlig läsning
– Ljudning
– Tillbakahopp
– ”Tankevandring”
– Dåligt ordförråd

5. Hur snabbt läser du?

6. Vad påverkar hur snabbt du kan läsa?
– Boktyp, teckensnitt, radavstånd och kolumnbredd
– Förkunskaper och intresse
– Språk och svårighetsgrad

7. Förberedelser för läsning
– Välj rätt plats
– Välj rätt läsavstånd
– Mjuka upp boken
– Välj rätt tid på dygnet
– Bestäm ett syfte
– Lär känna boken

8. Börja snabbläsa
– Fokusera ”mjukt”
– Använd en ”farthållare”
– Snabbläs
– Läs flera ord i taget
– Bli fartblind
– Bygg upp ordförrådet
– öva

9. Felsökning

10. Tips
– Markera intressanta avsnitt
– Snabbläs textningen i TV-program
– Anteckna
– Läs på bildskärm

11. Repetition

12. Avslutning eller fortsättning

Noteringar

Mer om snabbläsning
– Lästips
– Kurser
– Tekniska hjälpmedel

Sakregister