Snabbläsning – innehållsförteckning

Här är innehållsförteckningen i boken Snabbläsning:

Förord

Om boken
- Så här kan du använda boken
- Detta får du lära dig
- Bokens innehåll

1. Varför snabbläsning?

2. Vad är snabbläsning?

3. Varför fungerar snabbläsning?

4. Problem med vanlig läsning
- Ljudning
- Tillbakahopp
- ”Tankevandring”
- Dåligt ordförråd

5. Hur snabbt läser du?

6. Vad påverkar hur snabbt du kan läsa?
- Boktyp, teckensnitt, radavstånd och kolumnbredd
- Förkunskaper och intresse
- Språk och svårighetsgrad

7. Förberedelser för läsning
- Välj rätt plats
- Välj rätt läsavstånd
- Mjuka upp boken
- Välj rätt tid på dygnet
- Bestäm ett syfte
- Lär känna boken

8. Börja snabbläsa
- Fokusera ”mjukt”
- Använd en ”farthållare”
- Snabbläs
- Läs flera ord i taget
- Bli fartblind
- Bygg upp ordförrådet
- öva

9. Felsökning

10. Tips
- Markera intressanta avsnitt
- Snabbläs textningen i TV-program
- Anteckna
- Läs på bildskärm

11. Repetition

12. Avslutning eller fortsättning

Noteringar

Mer om snabbläsning
- Lästips
- Kurser
- Tekniska hjälpmedel

Sakregister

 

Switch to our mobile site